Kuća Maraston nastala je u razdoblju između 16. i 17. stoljeća na sjevernoj strani trga, gdje je krajem 18. stoljeća podignuta cisterna. Do danas predstavlja najvišu građevinu za stanovanje na području Općine s četiri etaže i gotovo 14 metara visine. Zgrada je nastala u doba Venecije, a za Austrougarske uprave korištena je u prizemlju i prvom katu za javne namjene. U prizemlju se nalazila pošta, a na katu lokal, odnosno između dva svjetska rata – dopolavoro. Obitelj Maraston je vodila lokal s velikim problemima tijekom dvadesetih godina 20. stoljeća kada su fašisti više puta pokušali eliminirati neke od članova obitelji i čak zapaliti zgradu. Uz Josipa Tuntara (Giovanni Tuntar, 1882. – 1940.), gospodin Maraston je jedan od vižinadskih socijalista koji su u razdoblju fašizma bili prisiljeni napustiti rodni kraj. Tijekom Austrijske uprave, Vižinadom su upravljali socijalisti, a među njima se isticao načelnik Općine Vižinada Agostino Ritossa, čija je biblioteka (gabinetto socialista), liječnička umješnost i nadasve humanost, bila čuvena na Vižinaštini, Poreštini, Istri i šire.. Vižinada je još od 19. stoljeća bila jedina istarska općina sa socijalističkom upravom.

Kuća Maraston sagrađena je sjeverno od sadašnje cisterne. Još čuva dvoja ulazna vrata i pripadajuće prozore izloge u prizemlju. Na katu se nalazi kameni balkon koji prati čitavu dužinu pročelja. Ima masivne kamene konzole i parapete također izvedene u domaćem kamenu. Metalnu ogradu izveli su vižinadski kovači prije Drugog svjetskog rata. Reprezentativan izgled i veličina ovog kamenog balkona zanimljiv je u tipologiji sličnih istarskih građevina iako je sasvim izvjesno složen od elemenata koji su pripadali ranijim građevinama, odnosno po uzoru na arhitektonsku kamenu plastiku nastalu prije ugradnje balkona. Programom obnove i asanacije, kuća Maraston prenamjenjuje se u centar za posjetitelje „Okusi prošlosti“ u kojem se posjetiteljima želi prezentirati kulturna baština područja.

Skip to content