Turistička zajednica općine Vižinada nastoji svoju mrežnu stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva EU 2016/2012 Europskog parlamenta i vijeća.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu www.tz-vizinada.hr

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Implementacijom nove CMS platforme i preoblikovanjem mrežnih stranica ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • slike nemaju pridružen prikladan opis;
  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama autorsko su djelo trećih osoba i nastale su skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana

Turistička zajednica općine Vižinada radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova izjava sastavljana je 23. rujna 2020. godine temeljem samoprocjene koju je provela Turistička zajednica općine Vižinada.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici općine Vižinada možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN17/19) i Direktive EU 2016/2012 Europskog parlamenta i vijeća. Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje Turističke zajednice općine Vižinada:

Službenik za informiranje – Lidia Legović,stručni suradnik TZO Vižinada
Kontakti: 052/446-110, [email protected]

Način predavanja zahtjeva:

Poštom: Turistička zajednica općine Vižinada, Službenik za informiranje, Vižinada 18 a, 52447 Vižinada
Elektroničkom poštom: [email protected]

Turistička zajednica općine Vižinada dužna je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: [email protected].

Skip to content