Tura kreće iz Vižinade trasom nekadašnje uskotračne željeznice Parenzane, zatim prelazimo glavnu cestu i makadamom krećemo prema selu Bajkini i dalje prema Kašteliru.  Na turi prolazimo kroz brojna tipična istarska sela sa kamenim kućama, maslinike, vinograde, šume kestena i područja sjeverno mediteranske makije. Kod sela Ohnići ponovno se priključujemo na Parenzanu kojom se vraćamo nazad u Vižinadu.  Tura uglavnom vodi  po poljskim putevima i makadamu pa preporučamo korištenje brdskih bicikala. Sveukupna dužina ture je 13km.

Skip to content