28.07.2020

UPUTE ZA VLASNIKE VIKEND KUĆA I STANOVA ZA ODMOR NA PODRUČJU OPĆINE VIŽINADA-VISINADA

Zadovoljstvo nam je zaželjeti Vam dobrodošlicu u Općinu Vižinada-Visinada i zaželjeti Vam ugodan boravak i ove godine.

Od 01.01.2016. u primjeni je  informacijski sustav za prijavu i odjavu turista eVisitor, besplatna internetska aplikacija koja povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj i omogućava ažurnu bazu podataka o smještajnim objektima i pružateljima usluga smještaja.

UNOS OBJEKTA U EVISITOR I IZDAVANJE KORISNIČKIH PODATAKA:

Kako bi se Vaš objekt unio u sustav eVisitor te Vam se izdali korisnički podaci potrebno je jednom doći u Ured Turističke zajednice sa sljedećim dokumentima:

 • OIB vlasnika

• osobni identifikacijski dokument vlasnika objekta (osobna iskaznica ili putovnica)

 • vlasnički list

Nakon što preuzmete korisničke podatke više nije potrebo dolaziti u turističku zajednicu, već sami prijavljujete sebe i sve osobe u vikend kući ili stanu za odmor. U slučaju da vlasnik objekta ne može osobno preuzeti korisničke podatke, u njegovo ime to može učiniti opunomoćenik temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika. Uz punomoć, opunomoćenik mora uz sebe imati i vlastitu osobnu iskaznicu te kopiju osobne iskaznice vlasnika objekta.

OBVEZA PRIJAVE :

Sukladno zakonskim odredbama vlasnici vikend kuća dužni su se prijaviti svakim dolaskom u razdoblju glavne sezone u ovu vrstu objekta. Obveza prijave i odjave ne prestaje plaćanjem paušalnog iznosa. Obveza prijave vlasnika kuća ili stanova za odmor, kao i svih osoba koje borave u toj kući ili stanu vrijedi u razdoblju glavne sezone, od 15.06. do 15.09. u roku od 24 sata po dolasku, te zadnjeg dana boravka obveza odjave boravka.

PLAĆANJE TURISTIČKE PRISTOJBE:

 Temeljem odabrane mogućnosti plaćanja /po danu ili paušalno / preuzimate uplatnicu u sustavu i plaćate obvezu turističke  pristojbe u financijskim institucijama (banka, pošta, FINA) ili putem netbanking sustava.

Plaćanje turističke pristojbe vlasnika kuća ili stanova za odmor

Vlasnici kuće ili stana za odmor i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu, turističku  pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju. Vlasnik kuće ili stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji, turističku  pristojbu platiti u paušalnom iznosu. Članovima uže obitelji vlasnika kuće ili stana za odmor smatraju se: bračni i izvanbračni drug, životni partner sukladno posebnom propisu kojim se regulira životno partnerstvo osoba istog spola, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre i njihovi bračni drugovi, posvojitelj i posvojenik i njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad te maćeha i očuh. Vlasnik kuće ili stana za odmor koji se opredijeli za plaćanje paušalnog iznosa boravišne pristojbe dužan je paušalni iznos boravišne pristojbe uplatiti do 15.srpnja tekuće godine.

Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji turističku  pristojbu platiti u paušalnom iznosu, kako slijedi:

Prvi član – 120,00 kn

Drugi član – 120,00 kn

za svakog drugog člana – 50,00 kn

Prednje odredbe o plaćanju turističke pristojbe u paušalnom iznosu ili umanjenom iznosu od 70% kod plaćanja po danu, odnose se pored hrvatskih i na strane državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije. (Austrija,Belgija,Danska,Finska,Francuska,Njemačka,Grčka,Irska,Italija,Luksemburg,Nizoze mska, Portugal, Španjolska, Švedska, Velika Britanija, Cipar, Republika Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovačka, Slovenija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska)

Visina Turističke pristojbe po danu u umanjenom iznosu od 70 % iznosi:

3,00 kuna

Turističku pristojbu ne plaćaju:

1. djeca do 12 godina

 2. osobe s invaliditetom od 70 % i većim i jedan pratitelj

 3. osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada

4. profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja

 5. sudionici školskih paket-aranžmana s uključenim smještajem, koje su odobrile školske ustanove

6. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja prava na smještaj kao korisnici socijalne skrbi i

7. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju kada borave u smještajnom objektu u toj općini ili gradu.

 (2) Osobama u smislu točke 3. smatraju se sve osobe koje nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem rade na temelju radnog odnosa na određeno ili neodređeno vrijeme, osobe koje obavljaju povremene ili sezonske poslove ili poslove na temelju studentskog/učeničkog ugovora ili ugovora o učeničkoj/studentskoj praksi u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, a koje koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost ili u kojem se pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

UPLATNI RAČUN TURISTIČKE PRISTOJBE: HR1210010051749804749

Za sve dodatne informacije, obratite se Turističkom uredu TZO Vižinada

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VIŽINADA

Skip to content