02.07.2020

INFO COVID-19 LETAK

U privitku se nalazi Letak s osnovnim informacijama za Covid-19: Mjere zaštite i Postupak kod sumnje na Covid-19.

Letak je pripremljen na 4 jezika u praktičnom formatu A4 pa se lako može ispisati na uredskim/kućnim printerima.

1 stranica/pdf = 1 jezična varijanta

 

InfoCovid19_DE

InfoCovid19_EN

InfoCovid19_HR

InfoCovid19_IT

Skip to content