13.05.2020

Preporuke za rad hotela i iznajmljivača tijekom epidemije COVID-19

Sukladno reaktivaciji određenih aktivnosti temeljem Odluke o prilagodbi mjera, za organizaciju hotelske i iznajmljivačke djelatnosti preporučuje postupanje sukladno sljedećim preporukama:

HZJZ: Preporuke za rad hotela i iznajmljivača

Skip to content