07.01.2020

U protekloj godini na području općine Vižinada ostvareno preko 50 tisuća noćenja

Iz godine u godinu Vižinada bilježi porast dolazaka i noćenja turista, no i sve veći broj objekata i smještajnih jedinica što potvrđuje činjenicu da se Vižinada sve više turistički razvija te se sve više profilira kao poželjna turistička destinacija. Podaci sa sustava eVisitor to i potvrđuju. U razdoblju od 01.01. do 31.12.2019. godine na području Turističke zajednice Općine Vižinada ostvareno je ukupno 6.346 dolazaka koji su ostvarili ukupno 50.135 noćenja, od čega strani gosti čine udio od 94% u ukupnim noćenjima, a domaći gosti 6%. U usporedbi s rezultatima ostvarenim u istom razdoblju 2018. godine, ostvareno je 25% više dolazaka i 23% više noćenja.

Gledajući po emitivnim tržištima najveći udio noćenja na području Vižinade u razdoblju od 01.01. do 31.12.2019. godine ostvarili su gosti iz:

  • NJEMAČKE 50% (18% više u odnosu na 2018. godinu),
  • AUSTRIJE 8% (42% više u odnosu na 2018. godinu),
  • HRVATSKE 6% (87% više u odnosu na 2018. godinu),
  • NIZOZEMSKE 6% (19% više u odnosu na 2018. godinu),
  • UJEDINJENE KRALJEVINE 4% (26% manje u odnosu na 2018. godinu).

Prosječno vrijeme boravka gostiju u destinaciji je 7,9 dana, što je 2,5% manje nego prethodne godine. Kraći boravak ukazuje na nove turističke trendove kraćeg ali kvalitetnijeg odmora, a Vižinada kao takva smještena u povoljnoj geografskoj zoni u neposrednoj blizini mora nudi bezbroj mogućnosti za posjetitelje.

Na dan 31.12.2019. godine na području Turističke zajednice Općine Vižinada zabilježeno je ukupno 865 kreveta i 9 pomoćnih kreveta u ukupno 154 objekata sa 180 smještajnih jedinica što ukazuje na porast objekata za 11% s obzirom na prethodnu godinu i porast od 13%  smještajnih jedinica s obzirom na prethodnu godinu. Od toga je 101 smještajnih jedinica u objektima u domaćinstvu, 29 smještajnih jedinica u ostalim ugostiteljskim objektima za smještaj, a 50 smještajnih jedinica u obliku nekomercijalnog smještaja.

Skip to content