Stari Fontik (Kuća „Lav“) u Vižinadi najstarija je javna građevina svjetovne namjene očuvana na području Općine. Sagrađena je u 15. stoljeću, prije no što je Vižinada pripala Venecijanskoj Republici početkom 16. stoljeća.

S lijeve strane južnog portala prizemlja, postavljen je tarifarnik kojim se 1726. godine zabilježilo i reguliralo plaćanje nameta za trgovinu i plovidbu rijekom Mirnom. U Baštiji, luci na rijeci Mirni, nalazio se državni službenik Venecijanske republike čija je dužnost bila da omogući, sprovede i nadgleda plovidbu.

Na južnoj strani pročelja nalazi se i renesansni lav svetog Marka. Spada u najpoznatije kiparske radove ovoga tipa spomenika.